Filmklubben Moderna Museet: Manifesto

Fredag den 9 februari, 17:00–23:00 Moderna Museet

Välkommen till årets första filmkväll på museet. Filmklubben är platsen för konstrelaterad film och samtal. Först ut visar vi, i samarbete med Stockholms feministiska filmfestival, Julian Rosefeldts film Manifesto (2015).

Manifesto (2015) är en lovsång till de konstnärliga manifesten och ytterst ett ifrågasättande av konstnärens roll i dagens samhälle. Manifesto utgår ifrån texter av futurister, dadaister, fluxuskonstnärer, suprematister, situationister, Dogma 95 och andra konstnärsgrupper, samt enskilda konstnärers, arkitekters, dansares och filmskapares visioner. Den Oscarsbelönade Cate Blanchett gestaltar tretton olika karaktärer och iscensätter manifesten som ett samtida upprop, där hon i oväntade sammanhang blåser nytt liv i såväl berömda som mindre välkända texter.

Filmen börjar: kl 18
Filmens längd: 95 min
Plats: Auditoriet, plan 2
Språk: engelska, svensk text
Pris: 65 kr ordinarie, 45 kr för medlemmar i Moderna Museets Vänner

Innan filmvisningen ger intendent Matilda Olof-Ors en introduktion till utställningen Lygia Pape: Ttéia 1,C. Kl 17–17.30. Fri entré.

Filmbaren utanför Auditoriet är öppen kl 17.30–18. Efter filmvisningen är Moderna Bar öppen. Studentpris på öl.

Läs mer om filmklubben och se hela programmet här: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/filmklubben/#Manifesto

(English)
Welcome to The Film Club's first screening of the year. In collaboration with Stockholm Feminist Film Festival we present Julian Rosefeldt’s film Manifesto (2015).

Manifesto (2015) pays homage to the tradition of artistic manifestos, ultimately questioning the role of the artist in society today. Manifesto draws on the writings of futurists, dadaists, fluxus artists, suprematists, situationists, Dogma 95 and other artist groups, and the musings of individual artists, architects, dancers and filmmakers. Performing these manifestos as a contemporary call to action, while inhabiting thirteen different personas, Academy Award winner Cate Blanchett imbues new dramatic life into both famous and lesser-known words in unexpected contexts.

Film starts: at 18
Duration: 95 min
Location: the Auditorium, floor 2
Language: English, Swedish subtitles
Tickets: 65 kr regular, 45 kr for members of the Friends of Moderna Museet

Curator Matilda Olof-Ors will give a tour of the exhibition Lygia Clark: Ttéia 1,C before the screening. At 17–17.30. In Swedish. Free admission.

The Film Bar outside the Auditorium is open from 17.30. Moderna Bar is open after the screening.