Så mycket mer än renskötsel: Samisk ekonomi och historia

Torsdag den 26 oktober, 18:30–20:00 Bagarmossens Folkets Hus

"Så mycket mer än renskötsel - Den nya bilden av samernas ekonomi och historia"

I det här föredraget gästas vi av Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, forskare i ekonomisk historia vid SLU i Uppsala.

Hon beskriver sitt föredrag så här:
I äldre historisk forskning beskrevs samerna ofta som en homogen grupp som höll sig inom det samiska området, och som huvudsakligen levde av renskötsel, jakt och fiske. Under de senaste decennierna har bilden blivit mer nyanserad och inom nyare historisk och arkeologisk forskning betonas variationen inom samiskt samhällsliv och ekonomi i både tid och rum.

Den samiska ekonomin på 1600- och 1700-talen, som är den period jag har studerat, var både mångsidig och dynamisk vilket gjorde det möjligt för hushållen att anpassa sin försörjning till olika förutsättningar, såsom tillgång på resurser, marknadsvillkor och familjestruktur. Många olika typer av inkomstkällor bidrog till hushållet och de utgjorde i hög grad integrerade och strategiska delar av den samiska ekonomin.

Tid: 18.30
Plats: Bagarmossens folkets, Lilla salen
Entré: 20 kr inkl. kaffe/te & kaka
Anmälan: maila till forskningpagang@gmail.com eller skicka ett meddelande till oss på fb.

Föredraget arrangeras av den ideella föreningen Forskning på gång som verkar för att sprida aktuell forskning utanför universitet och innerstad. Vi betonar samtalet och diskussionen, därför är våra föredrag lite kortare medan utrymmet för samtal och fika lite längre.

Varmt välkomna!

//Forskning på gång