Pyramidtia

Variant av spelet vändtia där korten delas ut annorlunda. Varje spelare får först fyra dolda kort och tre öppna på bordet, samt två kort på hand.

Dom öppna korten får bytas mot kort spelaren har på hand. Man får dock inte lägga dubbla kort som i vändtia (ruter fyra får alltså inte läggas på spader fyra).

När alla spelare har bytt färdig delas nästa omgång kort ut. Två dolda och ett öppet, samt ett till på hand. Korten på bordet bildar nu en pyramid.

Det öppna kortet får bytas mot ett kort från handen.

När alla är färdiga så börjar spelet och spelas som vanlig vändtia.

När en spelare har slut på kort på hand och det inte längre finns kort kvar i högen så spelar hen med sina kort på bordet. Alla frilagda kort får spelas (i bilden nedan får alltså spader kung och det översta dolda kortet spelas).

Curlad idioten

Variant av patiensen idioten med fuskblandad lek. Patiensen spelas i två delar. I första delen fuskblandas leken:

  1. Lägg dom översta fyra korten synligt på bordet
  2. Lägg dom fyra korten i en ny hög (vända nedåt)
  3. Upprepa tills alla 52 kort ligger i den nya högen

Den andra delen spelas som vanliga idioten men med den nya högen:

  1. Lägg dom översta fyra kort synligt på bordet
  2. Om det finns kort av samma kulör ta bort dom som har lägst valör
  3. Flytta kort till lediga platser om det finns
  4. Upprepa tills högen är slut

Vinner gör man om det i slutet endast ligger fyra äss på bordet.